افزایش حقوق کارکنان با تامین منابع مالی


سخنگوی دولت:
حقوق ها افزایش می یابد اما نحوه تخصیص منابع به گونه ای که این افزایش حقوق منجر به تورم نشود در حال پیگیری است.
اگر افزایشی وجود داشته باشد و افزایش با چاپ پول تامین شود، مانند روال معیوب گذشته خواهد بود که چاپ پول باعث ایجاد تورم و کاهش حقوق می شود.
امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی رسیده و خبرهای خوبی برای شاغلان و بازنشستگان لشکری ​​و کشوری اعلام شود.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.