افزایش حقوق برای کارورزان پزشکی اعمال خواهد شد


وفایی نسب، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد:
این وزارتخانه نامه ای مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی شهریه اینترن پزشکان به دلیل شیوع کرونا از اول سال صادر کرده است و در اول سال اختلاف نظر وجود دارد که آیا اول سال تحصیلی است یا خیر. مهر یا اول سال شمسی که فروردین است.
با توجه به اینکه نامه توسط وزیر نوشته شده است، پرسیدیم منظور از اول سال چیست و در نهایت مقرر شد اول سال شمسی که فروردین است، لحاظ شود. بر این اساس قرار است سند این افزایش تنظیم شود و شش ماه اضافه پرداختی به آنها پرداخت شود.
لازم به ذکر است صبح امروز جمعی از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی خود در این دانشگاه تجمع کردند. خواست این دانشجویان تغییر آیین نامه آموزش و پرورش در خصوص پرداختی به ویروس کرونا و افزایش کمک هزینه های تحصیلی و معوقه، اعتراف به مسائل صنفی و اجتماعی و احیای قداست و حیثیت کارورزان است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.