ادعا «جبهه اصلاحات ایران» مبنی بر تحمیل افق دیپلماتیک برای تعمیر تحریم ها


«جبهه اصلاحات ایران» همراه خود صدور ادعا ای مذاکرات احیا کردن توافقات برجام را متوقف کرد.

محتوای متنی ادعا به رئوس مطالب زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

وقفه فعلی در اظهار داشت وگوها احیا کردن برجام، اولویت زیادی برای دلواپسان رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد ایران دارد. متعدد اجتناب کرده اند متخصصان دلسوز، اجتناب کرده اند جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، نسبت به ۲ اشکال تکراری هشدار داده بودند: اول. لزوم جایگزین طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در بدست آوردن به هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها (همراه خود ملاحظه به اینکه نظام بین الملل دستخوش تحولات فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا غیرقابل پیش سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدایرانی ها نیز فعالانه در الگو لغو تحریم ها کارشکنی می کنند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا; لزوم استقرار چیز خوب در مورد سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ترجیحات توانایی های غول پیکر اجتناب کرده اند جمله روسیه، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین بر ایده انتخاب ها کلیدی مذاکره ایران.

متأسفانه شاهد نادیده گرفته شدن هر ۲ هشدار بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ایران همراه خود ارزش این بی تدبیری مواجه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب تا حد زیادی حیاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پنجره جایگزین کمتر از استفاده را بکنیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود تصویب قالب غیرکارشناسی «اقدام راهبردی تعمیر تحریم‌ها» در مجلس ایران در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسری کارشکنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیرهای مخالفان برجام در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، هماهنگی سال قبلی به تعویق افتاد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سال طلایی اجتناب کرده اند انگشت سر خورد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، راهنمایی مذاکره با بیرون میانجیگری کشورهایی مشابه روسیه (کدام ممکن است چیز خوب در مورد شخصی را بر چیز خوب در مورد ایران مقدم می‌دارند) اجرایی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در پی حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح موازنه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادلات بین‌المللی، مذاکرات به حالت افتادگی درآمده است.

اکنون در شرایطی هستیم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خطاها فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه روسیه به ایران تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مذاکرات، اگر ایران ابتکار حرکت برای بازکردن افق را به انگشت نگیرد، ۲ امکان موجود است: هر دو آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای برجام. کمیسیون آرزو کرد معافیت روسیه برای برقراری روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی همراه خود ایران شد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران عملاً سرپرست روسیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است روسیه خرس تحریم است، ایران عملاً مشمول تحریم ها علیه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای در سرتاسر جهان هر دو آمریکا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن در کمیسیون مشترک شرط روسیه را نمی پذیرند، مذاکرات وین به هم می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پابرجاست. به عبارت تولید دیگری، در مذاکراتی کدام ممکن است ایران آغاز به لغو تحریم‌ها کرد، اکنون در یک واحد جاده بازنده قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ملت ثالثی شده است کدام ممکن است تحریم‌های اخیرش موضوع این مذاکرات نبوده است.

در چنین شرایطی، یافتن راه سومی کدام ممکن است هم لغو تحریم‌ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به همان اندازه حد امکان از واقعی برای جلوگیری اجتناب کرده اند اجرای قوانین بازنگری هماهنگی هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران (INARA) توسط کنگره، بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس حیاتی است. تلاش بهتر از متخصصان ایرانی (کدام ممکن است متاسفانه در ماه‌های فعلی بیشتر اوقات مورد مراجعه به قرار نگرفته‌اند)، شجاعت تجهیزات دیپلماسی برای برقراری ارتباط مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش ساکنان ایرانی، پیش‌خواستن موفقیت {در این} مسیر است.

شکست مذاکرات وین، تداوم هر روزه تحریم های سرکوبگرانه (کدام ممکن است فرم تروریسم مالی است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع پرونده ایران به شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید تصمیم های پرهزینه علیه ایران فوق العاده زیانبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری تمدید شده مدت است. آسیبی کدام ممکن است ایران درست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرافتمندانه مانع اجتناب کرده اند تقاضا دیپلماسی تا حد زیادی در روزهای بلند مدت شد. جایگزین را نباید اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی بی طرفانه، فضاسازی، افق سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد سراسری باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند همه قابلیت های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ایران احیا شود به همان اندازه اجتناب کرده اند ارزش های فاجعه بار برای ایران جلوگیری شود.

جبهه اصلاحات ایران
۱۵ مارس ۲۰۱۴

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.