اخراج از مدرسه به دلیل نداشتن شناسنامه!
بسیاری از کسانی که شناسنامه ندارند، تلویحاً از سوی مقامات رسمی کشور و استان به اتباع افغانستان و پاکستانی نسبت داده می‌شوند که سال‌ها پیش به دلیل نزدیکی مرزها و پیوندهای خانوادگی در ایران آمده و در ایران ساکن شده‌اند و به همین دلیل کشور دارای تعهد ایران، عدم ارائه شناسنامه; چون آنها را ایرانی نمی بیند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.