احداث ۱۸۴۶ میلیارد تومان پروژه برق منطقه ای در خوزستان


آرش کردی در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی خوزستان در شهرستان ایذه گفت: خوزستان از وضعیت انرژی ویژه ای برخوردار است و یکی از استان هایی است که مصرف برق آن دو درصد افزایش می یابد. . سوم نسبت به زمستان و اوج ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات آن در زمستان به ۹۰۰۰ مگاوات در تابستان می رسد و دارای نوسانات زیادی در شبکه است.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: از ۶۹ هزار و ۴۵۷ مگاوات پیک مصرف برق در کشور، ۱۲ درصد مربوط به خوزستان است که عدد بسیار قابل توجه و مهمی است.

وی تصریح کرد: در سال اول تاسیس دولت سیزدهم بیش از یک هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان در خوزستان در حوزه برق منطقه ای احداث کردیم که اگر پروژه های شرکت توزیع را هم اضافه کنیم به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می رسد.

کردی افزود: به منظور تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه استان خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۴ و دولت سیزدهم حدود ۵ میلیارد تومان در حوزه برق خوزستان سرمایه گذاری می شود.

وی در خصوص وضعیت برق رسانی در شهرستان های ایذه گفت کیف ملک و بخشتصریح کرد: تا تابستان سال آینده باید ظرفیت برق رسانی منطقه به میزان ۲۶۵ مگاوات افزایش یابد و تامین برق کشاورزی، صنعت و خانوار به حالت ایده آل برسد.

کردی افزود: ۲۰۰ تا تابستان سال آینده مگا ولت ظرفیت آمپر پست ۴۰۰ کیلوولت کیف ملک مرحله اول پست و خط اضافه شده است صیدون تا ظرفیت ۱۵ مگا ولت آمپر و ۷۶ کیلومتر وارد مدار و همچنین فاز اول پست می شود واسطه ۵۰ ظرفیت دارد مگا ولت تقویت کننده وارد مدار می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: ظرفیت سازی شهرستان های ایذه کیف ملک و بخش ۴۱۵ مگا ولت در بخش توزیع و ۴۰۰ بالا مگا ولت آمپر در محدوده گیربکس قرار دارد که انتظار داریم تا دو سال آینده به ۲۶۵ برسد مگا ولت بیایید این ظرفیت را گسترش دهیم.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.