اجتناب کرده اند فواید زعفران برای بهزیستی چه می شناسید؟


فواید زعفران

معمولا زعفران را شناخته شده به عنوان ادویه ای می شناسید کدام ممکن است برای سبک دادن به وعده های غذایی استفاده تبدیل می شود، با این حال عصاره زعفران سابقه تمدید شده بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ سال در طب طبیعی دارد. بر مقدمه تحقیق ای در سال ۲۰۱۴، این ماده در کشورهای مختلف برای معامله با طیف گسترده ای از {بیماری ها} استفاده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند فواید زعفران می توان برای معامله با بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی، مشکلات تخیل و پیش بینی، درد، بیماری های روانی، مشکلات خانمها، اختلال نعوظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت ها استفاده کرد.

زعفران کدام ممکن است اجتناب کرده اند گل های کروکوس به انگشت می آید، طبیعی باستانی است کدام ممکن است عمدتاً در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله اسپانیا، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونان انبساط می تدریجی. گل کروکوس گلی به رنگ ارغوانی روشن است با این حال کلاله آن معادل نخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آن غیر مستقیم به صورتی است کدام ممکن است گرده در آن جوانه می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان ادویه فوق العاده مفید است. برای ساخت عالی کیلوگرم زعفران حدود ۳۶۰۰۰ گل می خواست است کدام ممکن است همراه خود انگشت درو کردن تبدیل می شود.

زعفران {به دلیل} کشت، درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار، پرهزینه ترین ادویه جهان است. این دلیل است، بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان طلای سرخ نیز شناخته تبدیل می شود.

فواید زعفران
فواید زعفران

بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ ماده شیمیایی در زعفران موجود است، با این حال اجزای بی نظیر آن کروستین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروسین، پیکروکروسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سافرانال هستند کدام ممکن است به فرماندهی رنگ، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی زعفران هستند. این ترکیبات همگی آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولکول های محکم هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند سلول ها در مخالفت با غیر متعارف های آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس اکسیداتیو دفاع کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان معتقدند این ترکیبات باعث متعدد اجتناب کرده اند نتایج مفید زعفران تبدیل می شود.

فواید بهزیستی

زعفران در متعدد اجتناب کرده اند {بیماری ها} {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق تحقیق سال ۲۰۱۵، آنها به سطوح شیک تری رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند این ادویه شناخته شده به عنوان عالی دارو در معامله با برخی اجتناب کرده اند {بیماری ها} {مفید است}.

افزایش بیماری آلزایمر اجتناب کرده اند طریق فواید زعفران

به نظر می رسد مانند است خوردن عصاره زعفران علائم بیماری آلزایمر را به همان اندازه ۲۲ هفته افزایش می بخشد. زعفران علاوه بر این ممکن است در داروی تجویز شده دوپزیل کارآمد باشد. خواص آنتی اکسیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد التهابی عصاره زعفران قابل دستیابی است پتانسیل درمانی آن را برای مشکلات مختلف سیستم عصبی نماد دهد. این ادویه سیستم کولینرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوپامینرژیک را مختل می تدریجی کدام ممکن است ممکن است نتایج مثبتی بر بیماری آلزایمر هر دو پارکینسون داشته باشد.

افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مالیخولیا همراه خود فواید زعفران

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران به مدت ۶ به همان اندازه ۱۲ هفته علائم مالیخولیا را افزایش می بخشد. تحقیقات اولین روی بیمارانی کدام ممکن است قبلاً داروهای ضد مالیخولیا خوردن کرده‌اند نماد می‌دهد کدام ممکن است افزودن عصاره زعفران علائم مالیخولیا را تا حد زیادی افزایش می‌بخشد. با این حال خوردن زعفران قابل دستیابی است به {افرادی که} هم اجتناب کرده اند اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند مالیخولیا مبارزه کردن می برند کمکی نکند.

تحقیق ای در روزنامه علوم رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن نماد داد کدام ممکن است عصاره زعفران باعث افزایش درجه دوپامین در ذهن با بیرون اصلاح درجه سایر هورمون های ذهن معادل سروتونین تبدیل می شود.

تحقیق عکس نماد می دهد کدام ممکن است خوردن ۳۰ میلی خوب و دنج زعفران در روز قابل دستیابی است نتایج مشابهی همراه خود داروهای مالیخولیا خفیف به همان اندازه متداولمعادل ایمی پرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلوکستین داشته باشد.

اگرچه برخی اشخاص حقیقی استفاده اجتناب کرده اند زعفران را شناخته شده به عنوان عالی معامله با تقویت می کند برای افزایش خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی پیشنهاد می کنند، پیشنهاد آن برای معامله با علائم مالیخولیا خواستن به تحقیقات بیشتری دارد.

مشکلات قاعدگی (دیسمنوره)

برخی تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است خوردن فرآورده مخصوص شامل زعفران، انیسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه کرفس باعث کاهش درد در دوران قاعدگی تبدیل می شود.

سندرم پیش اجتناب کرده اند قاعدگی (PMS)

برخی تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است خوردن عصاره زعفران مخصوص علائم PMS را پس اجتناب کرده اند ۲ فاصله قاعدگی افزایش می بخشد.

دژنراسیون ماکولا مرتبط همراه خود سن هر دو (AMD)

این می تواند یک نوع بیماری چشمی است کدام ممکن است باعث کاهش تخیل و پیش بینی در سالمندان تبدیل می شود. تحقیقات اولین نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران به همان اندازه ۶ ماه ممکن است تخیل و پیش بینی را در اشخاص حقیقی تحت تأثیر AMD افزایش بخشد.

اختلال کار کردن جنسی ناشی اجتناب کرده اند داروهای ضد مالیخولیا

خوردن داروهای ضدافسردگی ممکن است باعث شود برخی اشخاص حقیقی کنجکاوی شخصی را به اتصال جنسی اجتناب کرده اند انگشت بدهند. تحقیقات اولین نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران به مدت ۴ هفته رضایت جنسی را در پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی کدام ممکن است داروهای ضد مالیخولیا خوردن می کنند، افزایش می بخشد، با این حال به تذکر نمی رسد کدام ممکن است خواستن جنسی هر دو ارگاسم را افزایش می بخشد.

نتایج متابولیک داروهای ضد روان پریشی

برخی اجتناب کرده اند داروهای ضد روان پریشی می توانند درجه قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول خون را افزایش دهند. تحقیقات اولین نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران به مدت ۱۲ هفته ممکن است اجتناب کرده اند افزایش قند خون جلوگیری تدریجی، با این حال به تذکر نمی رسد خوردن زعفران اجتناب کرده اند افزایش درجه کلسترول خون جلوگیری تدریجی.

فواید زعفران در کاهش علائم آسم

تحقیقات اولین نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران قابل دستیابی است برخی اجتناب کرده اند علائم آسم را در اشخاص حقیقی تحت تأثیر آسم آلرژیک کاهش دهد.

کار کردن ورزشی

تحقیقات اولین نماد می دهد کدام ممکن است خوردن زعفران هر دو ماده شیمیایی فعلی در زعفران به تماس گرفتن کروستین ممکن است خستگی را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی عضلانی پسرها را در حین بازی افزایش بخشد.

افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تمایل به غذا

تقویت می کند‌های زعفران وقتی به‌عنوان کمکی برای افت پوند استفاده می‌شوند، تمایل به غذا را سرکوب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مصرف کردن را کاهش می‌دهند. برخی اجتناب کرده اند دنبال کنندگان توصیه شده می کنند کدام ممکن است زعفران باعث افزایش درجه سروتونین در ذهن تبدیل می شود کدام ممکن است به نوبه شخصی اجتناب کرده اند پرخوری مجبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن جلوگیری می تدریجی.

خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را کاهش دهید

زعفران سرشار اجتناب کرده اند ۲ کاروتنوئید مهم یعنی کروسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروستین است. شواهد علمی نماد می دهد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کاروتنوئیدها قابل دستیابی است نتایج ضد توموری محکم داشته باشند.

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است زعفران ممکن است شناخته شده به عنوان عالی ماده شیمیایی احتمالاً برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها استفاده شود.

بر مقدمه گزارش عکس، اگرچه مکانیسم از محسوس نتایج ضد سرطانی زعفران خاص نیست، با این حال کاروتنوئیدهای آن قابل دستیابی است نتایج ضد سرطانی داشته باشند. برای رسیدن به حداقل یک نتیجه قطعی به آزمایش های انسانی بیشتری خواستن است.

زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای آن نیز شناخته شده به عنوان امکان‌های امیدوارکننده برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها توصیه شده شده‌اند. کروسین، یکی اجتناب کرده اند ترکیبات آن، شناخته شده به عنوان عالی مسئله شیمی درمانی اجتناب کرده اند توانایی بالایی برخوردار است.

افزایش سلامت مرکز

زعفران همراه خود آسانسور سیستم ورود به خون به کاهش خطر بیماری قلبی {کمک می کند}. این ادویه سرشار اجتناب کرده اند تیامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریبوفلاوین است کدام ممکن است باعث سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات مختلف قلبی تبدیل می شود.

زعفران {به دلیل} خواص آنتی اکسیدانی شخصی به سلامت رگ های خونی {کمک می کند}. خواص ضد التهابی این ادویه برای مرکز {مفید است}. کورستین فعلی در ادویه به طور غیرمستقیم درجه کلسترول خون را ترتیب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عمق تصلب شرایین (انسداد عروق) می کاهد.

التیام سوختگی

تحقیق‌ای روی موش‌ها، خواص ترمیم زخم زعفران را همراه خود ورزش آنتی‌اکسیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد التهابی آن مرتبط دانست. زعفران در مقابل همراه خود زخم های معامله با شده همراه خود لوسیون ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش سوختگی ها را تسریع تدریجی. این تحقیق تأثیر احتمالاً زعفران را در تسریع افزایش زخم در آسیب های سوختگی افزایش می دهد.

اختلال در نعوظ

در حالی کدام ممکن است مکانیسم تأثیر زعفران بر کار کردن جنسی ناشناخته است، عالی تحقیق شش مقاله ای در سال ۲۰۱۸ نماد داد کدام ممکن است چندین تحقیق مفید بودن آن را برای اختلال نعوظ، اجتناب کرده اند جمله کار کردن نعوظ، خواستن جنسی، کار کردن ارگاسم، رضایت اجتناب کرده اند اتصال، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت عمومی جنسی گزارش کرده اند.

آسانسور سیستم امنیت اجتناب کرده اند بهتر از فواید زعفران

زعفران سرشار اجتناب کرده اند کاروتنوئید است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است بر امنیت هیکل تأثیر می گذارد. تحقیق ای کدام ممکن است بر روی پسرها مفید به پایان رسید نماد داد کدام ممکن است خوردن روزانه زعفران (حدود ۱۰۰ میلی خوب و دنج) ممکن است مختصر سیستم امنیت را با بیرون مسائل جانبی افزایش بخشد.

فواید زعفران برای سلامتی
فواید زعفران برای بهزیستی

مسائل زعفران

  • به طور معمول خوردن زعفران کم خطر است. خوردن بیش اجتناب کرده اند ۱.۵ خوب و دنج زعفران در روز به طور معمول بی خطر است، با این حال مصرف کردن بیش اجتناب کرده اند حد آن ممکن است سمی باشد. محققان ۵ خوب و دنج خوردن روزانه را عالی دوز سمی می دانند.
  • دوزهای فوق العاده بالا ممکن است برای گروه خاصی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مضر تر باشد. شناخته شده به عنوان مثال، ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است خانمها باردار اجتناب کرده اند خوردن بیش اجتناب کرده اند ۵ خوب و دنج زعفران در روز خودداری کنند. از این ماده باعث تحریک رحم تبدیل می شود.
  • پاسخ های آلرژیک در برخی اشخاص حقیقی قابل دستیابی است. هر شخص خاص کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خوردن زعفران علائم پاسخ آلرژیک را تخصص می تدریجی باید به دکتر مراجعه تدریجی.

سخن پایانی با اشاره به فواید زعفران:

تحقیق هیچ مدرکی دال بر تداخل دارویی همراه خود زعفران پیدا نکرده اند. همراه خود این جاری، آنها استفاده اجتناب کرده اند زعفران را همراه خود هشدار در {افرادی که} تحمل معامله با همراه خود داروهای ضد انعقاد (رقیق‌کننده‌های خون) هستند هر دو اشخاص حقیقی تحت تأثیر طیف گسترده ای از خاصی اجتناب کرده اند بیماری‌های کلیوی پیشنهاد می‌کنند. علاوه بر این {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است خوددرمانی برای شرایطی معادل مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب هر دو به تاخیر انداختن معامله با در پایان مالیخولیا ممکن است مجازات ها انتقادی داشته باشد. معادل هر تقویت می کند غذایی، اگر کنجکاوی مند به بهره گیری اجتناب کرده اند فواید زعفران برای معامله با این بیماری هستید، ابتدا همراه خود دکتر شخصی صحبت کنید به همان اندازه مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب آن را بسنجید.

تورم:

https://www.verywellfit.com/health-benefits-of-saffron-extract-89511

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-844/saffron

https://www.stylecraze.com/articles/مزایای-حیرت انگیز-زعفران/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327017

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.