اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی در شهرستان لنگرود


ابوالفضل شکری: روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ در شهر لنگرود در گلزار شهدای گمنام شهرستان لنگرود اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی برپا شد.

ابوالفضل شکری: روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ در شهر لنگرود در گلزار شهدای گمنام شهرستان لنگرود اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی برپا شد.

شکاف
این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.