اجازه ندهید وب پاداش رایگان ممکن است را فریب دهد


رئیس پلیس فتا ناجا: مجرمان سایبری با کشتی پیامک رایگان اقدام به پاره کردن اجتناب کرده اند وب می کنند. مشتریان نباید روی لینک های بی نام کلیک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مسابقات پیامکی شوند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.