اتحادیه اروپا در جستجوی عالی تحریم تجاری کامل علیه روسیه – امکانات مالی اصلی است


تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

ماتیاس موراویتسکی، نخست وزیر لهستان، آگاه است کدام ممکن است روسیه با ممنوعیت مناسب خرید و فروش با اعضای اتحادیه اروپا شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند تحریم های شدیدتر {به دلیل} تهاجم این ملت به اوکراین مواجه است. نخست وزیر لهستان ذکر شد: لهستان توصیه می تنبل در اسرع وقت عالی تحریم تجاری به این بسته تحریمی اضافه شود، به منظور که این تحریم یا تحریم تجاری هر ۲ بنادر دریایی این ملت را محافظت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن ممنوعیت خرید و فروش زمینی تبدیل می شود.

او معتقد است کدام ممکن است توقف مناسب خرید و فروش روسیه این ملت را وادار خواهد کرد تا به این در نظر گرفته شده تنبل کدام ممکن است خواه یا نه بیشتر است به این مبارزه ظالمانه نوک دهد یا خیر. اعضای اتحادیه اروپا روز سه شنبه چهارمین بسته تحریمی را علیه روسیه اعمال کردند. تحریم های جدید برای ادغام کردن ممنوعیت در بخش نشاط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممنوعیت صادرات کالاهای مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز است.

این ممنوعیت بر تمامی پیشنهادات با نمایندگی های خاص متعلق به مقامات روسیه تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات فلزات مختلف اجتناب کرده اند روسیه را ممنوع می تنبل. آژانس‌های ecu علاوه بر این مجاز به حاضر رتبه‌بندی اعتباری برای اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌های روسی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان اتحادیه اروپا مجاز به سرمایه‌گذاری جدید در بخش نشاط روسیه نیستند.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.