آیا حضور رهبر احتمالی القاعده در ایران صحیح است؟


یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تکذیب حضور سیف العدل یکی از رهبران احتمالی القاعده در ایران گفت: انتشار چنین اخباری در فضای مجازی تنها کار خارجی ها و شرکت های رسانه ای آمریکایی است. .

آیا حضور رهبر احتمالی القاعده در ایران صحیح است؟
رویداد۲۴ فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجی مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حضور سیف العدل در تهران، گفت: این بحث متفاوتی است که به دلیل دخالت آمریکا در کشورهای دیگر مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: انتشار این خبر در فضای مجازی مبنی بر حضور سیف العدل در ایران صحت ندارد و یک بحث مخالف است که توسط رسانه ها منتشر می شود و کار آمریکایی هاست. که سیف العدل در ایران نیست.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.