آلن دلون انتخاب گرفته به مسکن شخصی بالا دهد


به آموزش داده شده است پسرش آنتونی دلون، این بازیگر ۸۶ ساله قصد دارد اجتناب کرده اند طریق اتانازی هر دو در حال مرگ داوطلبانه به مسکن شخصی بالا دهد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آلن دلون بازیگر سرشناس فرانسوی، بالا دادن به مسکن شخصی را اجتناب کرده اند طریق اتانازی هر دو در حال مرگ اختیاری محدوده کرده است. این خبر را پسرش آنتونی در مصاحبه همراه خود رادیو آرتز فاش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است پدرش اجتناب کرده اند او درخواست شده است در فینال دوم کنارش باشد.

همراه خود این جاری، آنتونی اجتناب کرده اند امتحان کردن این خودداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرش آنوشکا همراه خود اجرای انتخاب دلون موافقت کرده است. این بازیگر ۸۶ ساله هدف این انتخاب را در زندگینامه بلند مدت شخصی بین سگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگ دلیل می دهد.

آلن تنها عضو خانوار دلون نیست کدام ممکن است این روش را محدوده کرده است. همسرش ناتالی نیز همراه خود اتانازی به مسکن شخصی بالا داد.

در سال ۲۰۱۸، آلن دلون اظهار داشت کدام ممکن است کنار هم قرار دادن است “این دنیا را انصراف تدریجی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند برخی اشخاص حقیقی متنفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل “جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده پول حیاتی است”. او در آن نقطه به پاریس مچ اظهار داشت: «ممکن است با بیرون هیچ پشیمانی این دنیا را انصراف خواهم کرد.

در اوایل سال ۲۰۱۹، این بازیگر سوپراستار اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیر شدن متنفر است، با این حال «هیچ کاری نمی توانید با توجه به او انجام دهید. شناسایی او رویش است، سن. چهره ها را اجتناب کرده اند کف دست می دهید، تخیل و پیش بینی را اجتناب کرده اند کف دست می دهید. “باشی بلند شو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغجغه، مچ پایم درد می تدریجی.”

به آموزش داده شده است دلون، در حال مرگ داوطلبانه «نسبتاً ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص ترین عامل» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید «حق داشت کدام ممکن است این خرابه را همراه خود اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به قدم گذاشتن به بیمارستان، آمپول زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن انصراف تدریجی».

این بازیگر فرانسوی اظهار داشت کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مدت ها پیش حاضر به همکاری همراه خود وکلایش شد.

اتانازی هر دو در حال مرگ داوطلبانه تعداد انگشت شماری سال است کدام ممکن است در سوئیس قانونی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش بی بی سی، حدود ۱۳۰۰ نفر {در این} ملت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این مد به مسکن شخصی بالا داده اند.

برای کسانی که هر دو یکی اجتناب کرده اند نزدیکانتان به خودکشی در نظر گرفته شده می کنید. همراه خود شماره اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۱ در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا تصمیم بگیرید.

شکاف
این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.