آشنایی همراه خود سبک اقامت مفید در دوران پیر شدن


انبساط فوری گروه سالمندان به یکی اجتناب کرده اند بهترین مشکلات جهانی در سال های جدیدترین تغییر شده است. این گروه در جاری انبساط دارای حق بیمه بیماری های مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر است کدام ممکن است به دلیل قیمت های سالانه هنگفتی برای معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت تمدید شده مدت اجتناب کرده اند سالمندان به در کنار دارد. سبک اقامت مفید ابزار مهمی برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری‌های مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه‌سازی سلامت در دوران سالمندی محسوب می‌شود.

آشنایی همراه خود سبک اقامت مفید در دوران پیر شدن

فهرست عناوین:

این متن به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد سبک اقامت مفید در دوران سالمندی می پردازد:

بلعیدن چربی های مفید برای سالمندان

فواید خوردن چربی های سالم برای افراد مسن

بلعیدن چربی های اشباع شده برای رگ های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مرکز خطرناک است. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند خطرات استفاده اجتناب کرده اند این {چربی ها} تحمیل اختلال در کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه در اشخاص حقیقی مسن است. اجتناب کرده اند این رو، کاهش بلعیدن گوشت بنفش، کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها غذایی اجتناب کرده اند این انگشت برای از گرفتن منصفانه سبک اقامت مفید حیاتی است. به عنوان جایگزین، افکار شخصی را به چیزهای خوشایند در اقامت معطوف کنید، یادآور دانه کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی یادآور دانه کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل. چربی های مفید فواید بی شماری برای سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن در اشخاص حقیقی مسن دارند.

مراقبت اجتناب کرده اند حیوانات

مراقبت از حیوانات

وقتی کودک‌هایتان نقل محل قرارگیری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌تان تمیز شد، منصفانه حیوان خانگی را به فرزندی قبول کنید. طبق تحقیقات، اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گربه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سگ ها مراقبت می کنند، مرحله کلسترول زیرین تری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال ابتلا به بیماری های قلبی فوق العاده کمتر است. آرم داده شده است کدام ممکن است انواع مراجعات سالانه این اشخاص حقیقی مسن به دکتر نیز رو به کاهش است. انگیزه از واقعی این امر خاص نیست، با این حال آنچه خاص است عملکرد سازنده مراقبت اجتناب کرده اند حیوانات خانگی در اقامت سالمندان است. شناخته شده به عنوان مثال، مراقبت اجتناب کرده اند حیوانی کدام ممکن است باید روزانه پرسه زدن شود، راهی برتر برای افزایش تحرک در سالمندان است.

اهمیت کاهش بلعیدن نمک در سنین بالا

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن همراه خود افزایش سن دچار {فشار خون بالا} می شوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سدیم فعلی در نمک شناخته شده به عنوان مهمترین مسئله در افزایش فشار خون شناسایی شده است است، برای اشخاص حقیقی مسن حیاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد نمک در رژیم غذایی شخصی اجتناب کنند. غذاهای کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر شده با اقتصادی بدترین دارایی ها غذایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک زیادی دارند. علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رول موجود است کدام ممکن است ممکن است شامل از نمک باشد. منصفانه راه کارآمد برای کاهش میزان سدیم خون، مصرف کردن موز است. موز سرشار اجتناب کرده اند پتاسیم است کدام ممکن است عواقب سدیم رژیم غذایی را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قابل انجام است فشار خون را در اشخاص حقیقی مسن کاهش دهد.

اجتناب کرده اند مفاصل در دوران پیر شدن دفاع کردن کنید

افزایش سن به این معنا نیست کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسن باید رفتار های ورزشی شخصی را جدا بگذارند. متنوع اجتناب کرده اند سالمندان به خطا معتقدند کدام ممکن است دویدن به زانوهای آنها آسیب می رساند. همراه خود این جاری، تحقیقات جدید آرم می دهد کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است به طور مشترک پرسه زدن می کنند، {به دلیل} بافت های عضلانی محکم تر، فشار کمتری روی مفاصل شخصی بافت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به آرتریت از آنها مقیاس را کاهش می دهد.
برای اشخاص حقیقی مسن تحت تأثیر آرتریت هر دو مفاصل شکسته، پرسه زدن قابل انجام است امکان خوبی نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مفاصل شکسته فشار وارد تدریجی.
با این حال این اشخاص حقیقی همچنان می توانند اجتناب کرده اند بازی های سبک بهره مند شوند، یادآور: ب- ورزش هایی یادآور پرسه زدن هر دو دوچرخه رانندگی سبک کدام ممکن است باعث آسانسور بافت های عضلانی، حمایت اجتناب کرده اند مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین درد مفاصل در اشخاص حقیقی مسن تبدیل می شود.

از مفاصل در دوران پیری محافظت کنید

احیای اقامت جنسی

همراه خود افزایش سن، اقامت جنسی اشخاص حقیقی تنظیم می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فواید زیادی دارد. اشخاص حقیقی مسن در کل اتصال جنسی اعتقاد به نفس بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر هستند. تخصص مادام العمر اشخاص حقیقی مسن به محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک تا حد زیادی همکار اقامت منجر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بروز مشکلات در اتصال مقیاس را کاهش می دهد.

همراه خود بازی خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهید

بازی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک کافی در میانسالی خطر مشکلات حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی ذهن را در سنین بالا به همان اندازه ۵۰ نسبت کاهش می دهد. بازی جریان خون به ذهن را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انبساط سلول های عصبی جدید {کمک می کند}. ساده نیم ساعت پرسه زدن، دوچرخه رانندگی هر دو حتی باغبانی در ۵ روز هفته، تمایز زیادی در اقامت منصفانه شخص مسن تحمیل می تدریجی.

الگو مطالعه را شکسته نشده دهید

برای اشخاص حقیقی مسن بیشتر است در مقابل بستگی دارد چیزهایی کدام ممکن است شناخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی هستند، تجربیات جدیدترین را در نظر گرفته شده کنند. شناخته شده به عنوان مثال، منصفانه شخص مسن ممکن است به محل قرارگیری های غیرعادی برود، دوستان جدیدی پیدا تدریجی، منصفانه ساز موسیقی هر دو منصفانه زبان جدید یاد بگیرد. تجربیات جدید موضوع‌های عصبی جدیدی را در ذهن تحمیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار مسن را همراه خود بالا درگیر شدن سن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیار نگه می‌دارد. تجربیات جدید اقامت درهای بی شماری را به روی اشخاص حقیقی مسن باز می تدریجی به همان اندازه شادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را تخصص کنند.

روند یادگیری را ادامه دهید

تعیین مقدار مشترک سلامت

همراه خود ملاحظه به جایگزین های صحیح تعیین مقدار سلامت، سالمندان به سادگی می توانند وضعیت سلامت شخصی را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار کنند. شناخته شده به عنوان مثال، گام شمار روی گوشی خوب هر دو استفاده اجتناب کرده اند ابزارهایی یادآور فشارسنج ممکن است به اشخاص حقیقی مسن کمک تدریجی به همان اندازه تصویر واضح تری اجتناب کرده اند سلامت شخصی داشته باشند.

آغاز اخیر

حتی وقتی شخص خاص در کل اقامت شخصی عادات غذایی نامناسبی داشته باشد هر دو تمایلی به بازی نداشته باشد، تنظیم سبک اقامت در سن ۵۰ سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن همراه خود بازی تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی مفید همچنان ممکن است تمایز قابل توجهی در افزایش اقامت منصفانه شخص مسن تحمیل تدریجی. همراه خود انجام این کارها می توانید خطر ابتلا به مشکلات قلبی، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی استخوان را کاهش دهید.

محدوده های غذایی خوب

همراه خود افزایش سن، متابولیسم هیکل مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مسن به انرژی کمتری خواستن دارند. سالمندان بیشتر است اجتناب کرده اند داروها غذایی شامل داروها مغذی می خواست شخصی استفاده کنند. استفاده اجتناب کرده اند سبزی های همراه خود برگ های تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات رنگی برای بهزیستی سالمندان کارآمد است. بلعیدن لبنیات کم چرب نیز برای تامین کلسیم می خواست استخوان ها حیاتی است. غذاهای غنی شده – یادآور غلات غنی شده همراه خود ویتامین B12 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر غنی شده همراه خود ویتامین D – اجتناب کرده اند بهتر از وعده های غذایی برای اشخاص حقیقی مسن هستند. اشخاص حقیقی مسن باید اجتناب کرده اند نوشیدنی های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی ها خودداری کنند.

وزن شخصی را متعادل حفظ کنید

وزن متعادل یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند پایین مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادن در سالمندان است. بازی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات به عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه زدن یادآور تای چی امکان های خوبی برای اشخاص حقیقی مسن است. طبق منصفانه تحقیق، اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است به مدت ۶ ماه تای چی ورزش کرده اند، ۵۰ نسبت کمتر کشف نشده خطر افتادن هستند.

روابط اجتماعی را افزایش دهید

اشخاص حقیقی مسن باید زمان بیشتری را همراه خود دوستان هر دو خانوار بگذرانند. محافظت روابط اجتماعی منصفانه راه قادر مطلق برای افزایش معنی های روانشناختی اشخاص حقیقی مسن است. اشخاص حقیقی اجتماعی همراه خود دقت بیشتری در نظر گرفته شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش سن کمتر دچار مشکلات حافظه می شوند. هیچ وقت {برای شروع} روابط اجتماعی دیر نیست، با این حال تحقیق آموزشی آرم می دهد کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن شخص مفید تر باشد، تمدید شده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید تر {خواهد بود}.

خواب کافی در دوران پیر شدن

اشخاص حقیقی مسن به خواب کمتری نسبت به در گذشته خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خالص است. با این حال اگر سالمند کمتر اجتناب کرده اند ۷ ساعت در روز بخوابد هر دو در کل روز بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی تدریجی، احتمالا مشکلی موجود است. بی خوابی بخشی خالص اجتناب کرده اند پیر شدن نیست. اقداماتی یادآور بازی تا حد زیادی، عدم بلعیدن الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار کشیدن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت همراه خود دکتر با اشاره به داروها را می توان برای افزایش استاندارد خواب انجام داد. اشکال بی خوابی در {افرادی که} اجتناب کرده اند ناامیدی هر دو اضطراب مبارزه کردن می برند تا حد زیادی دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکلات خواستن به معامله با ماهر دارند.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.