آب در پایتخت یک بحران بزرگ استشواهد موجود نشان می دهد که فشارهای اعمال شده در دشت تهران حداقل ۱۰ برابر ظرفیت اکولوژیکی این منطقه جغرافیایی بوده و منابع آبی تامین کننده آب این شهر در خوشبینانه ترین حالت با فشارهای فعلی و یک آب جدید مطابقت دارد. اصلی نیز مجاز است هرگز در این منطقه مجاز نخواهد بود، شهر حکم کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.